Договір публічної оферти

                                           01.04.2020

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Прат «Мультиплекс Холдинг», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://https://store.multiplex.ua/ (далі — «Інтернет-сайт»).

1.2.  Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 •  «Товар» — снекова группа, іграшки; 
 • «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. 
 • «Продавець» — компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче. 
 • «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: 

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; — самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; 
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 
 • обробка замовлення Покупця.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При неможливості здійснити замовлення Покупця Продавець інформує його за допомогою телефонного дзвінка або електронної пошти.

4.4. Покупець має право замінити його схожим товаром з асортименту, зазначеного в Інтернет-магазині, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок онлайн оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється при здійсненні замовлення товару.

5.2. Прі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка по Україні 

 • Замовлення ми відправляємо за допомогою ТК «Нова пошта»;
 • Ми відправимо Ваше замовлення на наступний робочий день;  
 • Як правило, доставка товару транспортною компанією займає до 3 днів в залежності від міста призначення. Відстежити статус Вашого замовлення за номером накладної ви можете на сайтах транспортних компаній у відповідних розділах. 

Придбати товар можливо від 1 одиниці, додатково оплачується тільки вартість доставки безпосередньо транспортної компанії. Якщо Ви хочете оформити адресну доставку по Україні за допомогою ТК «Нова Пошта», слід заповнити відповідне поле «Адреса для доставки кур’єром» при оформленні замовлення. рекомендація: 

Прорахуйте вартість доставки товару у Ваше місто в відповідному розділі сайту транспортної компанії, зверніть увагу на те, що може враховуватися «об’ємний вагу».

Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець має право: 

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору. 

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору. 

7.3. Покупець має право: 

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині; 
 • оформити електронний договір; 
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за: 

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару; 
 • за незначне невідповідність зовнішнього вигляду товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей; 
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; 
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови


9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://store.multiplex.ua/

 9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. 

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) 

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» 

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

 9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Товар, придбаний в Інтернет магазині Продавця, поверненню і обміну не підлягає.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію». 11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної поставки товару, шляхом повернення грошових коштів 11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «multiplex.ua» на офіційному інтернет-сайті https://https://store.multiplex.ua/, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою Прат і юридичним особам для реалізації товару.

Контакти для листування : loyalty@multiplex.ua